NIX register

Makalös är ombud för NIX telefon samt återförsäljare av register.
Från 1 februari 2014 är det tillåtet, enligt Kontaktas etiska regler, att kontakta konsumenter på alla telefonnummer som inte finns med i NIX-registret. Det gäller således oavsett om det är en mobiltelefon eller fast telefon.
Makalös kan hjälpa till med urval, nummersättningar och NIX av hemtelefoner och mobiler. Urvalen kan sökas fram oavsett teknik som skall ringas till. Det är inte ett separat register för NIX-mobil utan en teknikoberoende tjänst för alla konsumenter. Se www.nixtelefon.org