Kundkommunikation

Makalös är verksamma inom kundkommunikation. Vi har profilierat oss inom värdeskapande kundkommunikation.
Definitionen av kommunikation är att ett budskap skickas och tas emot. Makalös går steget längre och adderar och fångar  även värden till kundkommunikation. Det kan handla om att fånga upp ett behov i kommunikationen eller bara inse att just den här kunden ser ett värde i snabb och enkel hantering av kundkommunikationen.