Affärsidé och värderingar

Affärsidé och värderingar

Affärsidé

Att med marknadens vassaste personal, verktyg och metod ge våra kunder högre lönsamhet genom ökad försäljning, kundtillgänglighet och förbättrade långsiktiga kundrelationer.
Våra samarbetspartners kunder når vi med värdeskapande aktiviteter i vilken kontaktkanal som helst, när som helst.
Vår målgrupp är stora och medelstora konsumentföretag med ambitioner att nå högre värden och lönsamhet via sin kundkommunikation. Vi strävar efter hög lönsamhet, balanserad risk och långsiktiga samarbeten reglerade i löpande kontrakt.

Vision

Ge alla människor en unik och värdeskapande upplevelse i kontakt med företag och organisationer.

Mission

Vårt uppdrag är att hjälpa konsumentföretag att öka sin lönsamhet genom värdeskapande kundkommunikation i alla de kanaler konsumenten föredrar.

Värderingar

Ansvar

Vi följer god affärsetik och tar hand om medarbetare och kunder på bästa sätt. Alla på Makalös har också ett ansvar för sin egen utveckling, prestation och leverans.

Möjligheter

Vi ser möjligheter i stället för hinder. Vi hittar nya lösningar och strävar alltid efter att förbättra och utveckla företaget såväl som individuella medarbetare.

Energi

Energi är drivkraften bakom hela organisationen. Vi ska andas kraft och framåtanda, positivt tänkande och höga ambitioner, fart och uthållighet, engagemang och närvaro.

Omtanke

I ett högt arbetstempo gäller det att alltid vara lyhörd. Vi bryr oss om varandra och tar hänsyn. Det är en självklarhet att visa hjälpsamhet och stöd för kunder, samarbetspartners och kollegor.